15
Нов 19

На 24. октомври 2019 година, во Домот на АРМ во Скопје, колегата Перун Јоргакиевски учествуваше на Научната конференција „Периодот пред нас – време на безбедносни предизвици и неопходни чекори“, организирана од Асоцијацијата за здруженија од безбедноста, одбраната и меѓународните односи.

 

Своето излагање, насловено како „Членство на Република Северна Македонија во НАТО и почеток на пристапни преговори – нова геостратегиска и геополитичка реалност“, Јоргакиевски го поднесе во име на Дипломатскиот клуб – Скопје, кој е член на оваа Асоцијација од нејзиното основање во 2017 година.

Излагањето на панелот, Јоргакиевски го започна со констатацијата дека, благодарение на широкиот политчки консензус, стратегиските насоки, членството во НАТО и во Европската унија на нашата држава, се цврсто поставени и усмерени. Тој посебно се задржа на потребата за градење и култивирање на стратегиско размислување за соодветно антиципирање на промените во безбедносната околина. НАТО членството е можност за ново поставување во надворешната политика, бидејќи секоја земја има свои околности и карактеристики, па во такви услови ќе треба да ги валоризираме позитивните специфики кои се одраз на нашата внатрешна и надворешна/регионална поставеност и истите соодветно да ги промовираме во меѓународни рамки.

Проекти на ДК

Дебата „Преспанскиот договор, меѓународната позиција на РМ и...“

На 20 септември 2018 година, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одржа Дипломатско-академска...

Идни активности на дипломатскиот клуб-скопје

19 јуни 2018 средба со Бејли
28 јуни 2018 средба со Нато во РМ
12 септември 2018 средба со Колбер