09
Фев 12

На 8 февруари 2012 во Дипломатскиот клуб се одржа дебатата под наслов „Република Македонија и НАТО - конотации“, а воведен говорник беше амбасадорот на Холандија, г-ѓа Маијет Шурман. За легалната основа на членството на Република Македонија во НАТО говореше членот на Клубот Сашко Тодоровски.

На дебатата, покрај членовите на Дипломатскиот клуб, присуствуваат и учествуваа и амбасадорите на Унгарија, Германија, Австрија и овластените дипломати и воени аташеа на Унгарија, Шпанија, Хрватска, Бугарија и Турција.“

 

Проекти на ДК

Дебата „Преспанскиот договор, меѓународната позиција на РМ и...“

На 20 септември 2018 година, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одржа Дипломатско-академска...

Идни активности на дипломатскиот клуб-скопје

19 јуни 2018 средба со Бејли
28 јуни 2018 средба со Нато во РМ
12 септември 2018 средба со Колбер