Артикли

Филтер
 • Излезе третиот број на списанието „Дипломатски летопис“

  semel pro semper2-01

  Деновиве од печат излезе третиот број на списаниетпо „Дипломатски летопис“, што го издава Дипломатскиот клуб-Скопје. Тематски овој број е фокусиран на пренесувањето на сознанијата и искуствата на некои поранешни и актуелни македонски дипломати и интелектуалци за одвивањето на процесот на меѓународното признавање на Република Македонија и заземањето на нејзиното заслужено место во светот, како суверен, мирољубив фактор кој активно придонесува за регионална и европска безбедност и соработка, во сенката на ирационалниот процес на оспорувањто на нејзиното уставно име. Во тој контекст е и портретот во списанието на поранешниот министер за надворешни работи на Република Македонија, Стево Црвенковски.

 • Покана на Научна конференција

  semel pro semper2-01

  Дипломатскиот клуб – Скопје со поддршка од Македонската академија на науките и уметностите има чест да Ве покани на Научна конференција

  УЛОГАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ КИРО ГЛИГОРОВ ВО МЕЃУНАРОДНОТО ЕТАБЛИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
  (по повод 100 години од раѓањето на Киро Глигоров, првиот претседател на Република Македонија)

 • Tрибина: „Креирање и реконцептуализација на државна надворешно - политичка стратегија на мали и средни држави“ Клуб „ГЕМ“,

  Основниот акцент на трибината беше ставен на согледување на надворешно- политичките перспективи на Република Македонија од аспект на малите и средни земји во услови на актуелните случувања во меѓународниот свет предизвикани со рекомпонирањето на односите помеѓу големите сили, вклучувајќи ги и состојбите во Европската унија и појавата на популистичко- националистичките идеологии, посебно на просторите на балканските земји. Притоа, клучно беше да се споделат искуствата со Словенија, Холандија и Шведска како членки на ЕУ, но, од друга страна блиски со Македонија по определени аспекти на нивната специфична меѓународна положба. Од таа перспектива, клучно беше согледувањето на процесот на креирање национална стратегија и спроведување на нејзините цели во билатералните и мултилатералните односи на нивните држави.