20
Apr 17

Articles

ДИПЛОМАТСКИ КЛУБ
С к о п ј е
Република Македонија
semel pro semper2-01 DIPLOMATIC CLUB
S k o p j e
Republic of Macedonia 

Дипломатскиот клуб-Скопје, во соработка со амбасадите на Република Словенија, Кралството Холандија, Кралството Шведска, Катедрата за меѓународна политика и меѓународни односи на Правниот факултет Јустинијан Први  организира

Д Е Б А Т А на тема: КРЕИРАЊЕ И (ИЛИ) РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА НАДВОРЕШНО - ПОЛИТИЧКА СТРАТЕГИЈА НА МАЛИ И СРЕДНИ ДРЖАВИ.

 

Учесници во дебатата се Проф. д-р Љубомир Фрчкоски, поранешен МНР; Н.Е. проф.д-р Милан Јазбец, Амбасадор на Република Словенија;Н.Е. В. Ваутер Пломп, Амбасадор на Кралството Холандија; Н.Е. Матс Стафансон, Амбасадор на Кралството Шведска; како и Д-р. Данчо Марковски – Амбасадор во МНР на РМ.

Дебатата, која ќе се одржи во просториите на ГЕМ, на 25 април 2017,

во 12 часот, ќе ја модерира Сашко Тодоровски, Ополномоштен Министер, МНР на Република Македонија.