01
Апр 22

Дипломатски клуб – Скопје
Бр 15/22
Скопје, 29.03.2022

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ИЗБРАН НОВ СОСТАВ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР
И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ – СКОПЈЕ 

            Членовите на Дипломатскиот клуб – Скопје, согласно одредбите од својот Статут, го одржаа своето Изборно собрание на кое по поднесените извештаи за активностите во изминатиот четиригодишен пеиод избраа и Извршниот одбор, претседателот и нов состав на редакцијата на списанието „Дипломатски летопис“.

За нов претседател на Дипломатскиот клуб едногласно беше избран амбасадорот Огнен Малески.

На ова Собрание во расправата беа утврдени и смерници за натамошните активности на Клубот во афирмација на дипломатијата како државн орган, во функција за нејзина професионализација и доградба за ефикасно остварување на интересите на државата на надворешен план.

За Извршниот одбор

 

 

Проекти на ДК

Дебата „Преспанскиот договор, меѓународната позиција на РМ и...“

На 20 септември 2018 година, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одржа Дипломатско-академска...

Идни активности на дипломатскиот клуб-скопје

19 јуни 2018 средба со Бејли
28 јуни 2018 средба со Нато во РМ
12 септември 2018 средба со Колбер