12
Мар 23

По повод Денот на македонската дипломатија 29 април, Дипломатскиот клуб – Скопје и Американскиот универзитетски колеџ Скопје,

на 27 април 2023 година организираат Панел - дискусија на тема

„ РЕГИОНАЛНИТЕ ИНИЦИЈАТИВИ И ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА“

 

     Оваа Панел – дискусија треба да придонесе за натамошно проучување на придонесот на регионалните иницијативи за што поуспешно прилагодување на нивните земји-членки во процесот на интеграција во Европска унија. Од особено значење е расправа и извлекување на заклучоци од досегашните искуства во имплементацијата на одлуките постигнати во рамките на регионалните иницијативи и нивното компаративно согледување со степенот на прифаќање на acquis communautaire на ЕУ.

Се очекува на Панелот да се обратат високи претставници од државните институции и претставници на меѓународни организации акредитирани во Скопје, како и претставници на специјализирани организации ангажирани во развој на регионалните иницијативи.

Проекти на ДК

Панел - дискусија на 27 април 2023 - „РЕГИОНАЛНИТЕ ИНИЦИЈАТИВИ И ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА“

По повод Денот на македонската дипломатија 29 април, Дипломатскиот клуб – Скопје и Американскиот универзитетски...

Средба на членови на Дипломатскиот клуб во Сојузот на филателисти на Македонија

На 23 декември 2022, во 12 часот во просториите на Сојузот на филателисти на Македонија (ул. „Димитрија Чуповски“...

Дебата „Преспанскиот договор, меѓународната позиција на РМ и...“

На 20 септември 2018 година, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одржа Дипломатско-академска...

Идни активности на дипломатскиот клуб-скопје

19 јуни 2018 средба со Бејли
28 јуни 2018 средба со Нато во РМ
12 септември 2018 средба со Колбер