Артикли

Филтер
 • Соопштение на Дипломатскиот клуб

  ДИПЛОМАТСКИ КЛУБ
  С к о п ј е
  Република Македонија
  semel pro semper2-01 DIPLOMATIC CLUB
  S k o p j e
  Republic of Macedonia 

  Дипломатскиот клуб-Скопје, во соработка со амбасадите на Република Словенија, Кралството Холандија, Кралството Шведска, Катедрата за меѓународна политика и меѓународни односи на Правниот факултет Јустинијан Први  организира

  Д Е Б А Т А на тема: КРЕИРАЊЕ И (ИЛИ) РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА НАДВОРЕШНО - ПОЛИТИЧКА СТРАТЕГИЈА НА МАЛИ И СРЕДНИ ДРЖАВИ.

 • ОТВОРЕНО ОБРАЌАЊЕ ДО ЕВРОАТЛАНТСКАТА ЗАЕДНИЦА

  EX INJURIA JUS NON ORITUR / НЕПРАВОТО НЕ СОЗДАВА ПРАВО

  Синдикатот на македонската дипломатска служба (СМДС), во услови на отворена узурпација на власта по пат на противправни дејства од страна на политичката партија (ВМРО) ДПМНЕ, а со коишто едновремено се руши уставниот поредок на Република Македонија и се врши целосна блокада на институциите, бара помош од Евроатлантската заедница, покрај другото и во форма на примена на исклучително важното правило на меѓународното право: Ex injuria jus non oritur. Имено, сметаме дека овие противправни дејствија не смее да се дозволи да бидат прифатени како легитимни правни дејствија што произведуваат соодветни правни последици.

 • Соопштение по повод посетата на Доналд Туск

  Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб на својата  денешна седница расправаше за меѓународната позиција на Република Македонија во светлината на посетата на претседателот на Европскиот совет Доналд Туск.